Bİlİmsel Program

Aşılamada Pratik Yaklaşımlar kursumuzda, katılımcılarımız aşılamada genel ilkelerden, özel durumlarda aşılamaya, rutin aşı şeması dışındaki aşılar ve aşı reddi ile ilgili son bilgileri, alanında uzman hocalarımızdan dinleme olanağı bulacak ve yine bu konuda akla gelebilecek tüm sorulara yanıt alabileceklerdir. Kursumuzda sizleri görmekten memnuniyet duyarız.

Kurs Başkanları: Zafer Kurugöl, Nuri Bayram
08:30-09:00 Açılış Konuşması
Zafer Kurugöl, Nuri Bayram
09:00-10:30 I. Oturum
Aşılamaya Giriş
09:00-09:30 Aşılamada genel ilkeler
Sadık Akşit
09:30-10:00 Türkiye’de ve Dünya’da ulusal aşı programları: Bizi ne bekliyor?
Zafer Kurugöl
10:00-10:30 Özel durumlarda aşılama
Nurşen Belet
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:05 II.Oturum
Rutin Aşı Şemasında Olmayan Aşılar
10:45-10:55 Meningokok aşıları
Vaka sunumu
Elif Kıymet
10:55-11:15 Meningokok aşıları
Ener Çağrı Dinleyici
11:15-11:25 Rotavirüs aşıları
Vaka sunumu
Elif Böncüoğlu
11:25-11:45 Rotavirüs aşıları
Ateş Kara
11:45-12:05 HPV aşıları
Human papilloma virüs aşıları
Mustafa Coşan Terek
12:05-13:05 ÖĞLE YEMEĞİ
13:05-14:35 III.Oturum
Eksik ve gecikmiş aşılar, aşı reddi
13:05-13:35 Eksik ve gecikmiş aşılama
Hasan Tezer
13:35-14:05 Aşı reddi
İlker Günay
14:05-14:35 Aşı reddinin hukuki boyutları
Rayhan Bozabalı
14:35-14:45 KAHVE ARASI
14:45-16:30 IV. Oturum
Aşı sonrası istenmeyen yan etkiler (ASİE)
14:45-15:15 Aşı takip sistemi ve ASİE programı
Metin Kızılelma
15:15-15:45 Örnekler ile ASİE ve çözümleri
Hurşit Apa
15:45-16:30 Kursun değerlendirilmesi
Kapanış

Beslenme çocuk hekimliğinin en önemli konularından biridir. Beslenme kursumuzda, sağlıklı çocuk beslenmesinde temel ilkeler ve yetersiz beslenme yönetimi yanı sıra sık görülen hastalıklardaki beslenme önerileri ile ilgili tartışmalı ve güncel birçok konuyu, alanında uzman kişilerden dinleyebilir, günlük pratiğinizde karşılaştığınız pek çok soruya cevap bulabilirsiniz. Kursumuzda sizleri görmekten memnuniyet duyarız.

Kurs Başkanları: Özlem Bekem Soylu, Çiğdem Ecevit
08:30-09:00 Ön Test
09:00-09:15 Açılış Konuşması
Özlem Bekem Soylu, Çiğdem Ecevit
09:15-12:00 I. Oturum
Beslenmeye giriş
Oturum Başkanı: Sema Aydoğdu
09:15-09:40 Besin destekleri nelerdir? Kime? Ne zaman? Nasıl?
Yeşim Öztürk
09:40-10:05 Tamamlayıcı beslenme
Hasan Özen
10:05-10:25 KAHVE ARASI
10:25-10:50 Beslenmenin yetersiz olduğu durumlarda destek tedavi; Hangi formül mama? Ne zaman?
Erhun Kasırga
10:50-11:15 Anne sütü ile beslenme ve yenilikler
Sertaç Arslanoğlu
11:15-11:40 Davranışsal yeme ve yedirme sorunları; Neleri yanlış yapıyoruz?
Meltem Kıvılcım
11:40-12:00 Soru-Cevap
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-16.15 II. Oturum
Özel durumlarda beslenme
Oturum Başkanı: Yeşim Öztürk
13:30-13:55 İnek sütü protein alerjisi olan olgularda beslenme
Aydan Kansu
13:55-14:20 Fonksiyonel bağırsak hastalıklarında beslenme
Özlem Bekem Soylu
14:20-14:40 KAHVE ARASI
14:40-15:05 Gluten enteropatisi ve gluten intoleransında beslenme
Sema Aydoğdu
15:05-15:30 Obezite ve beslenme
Çiğdem Ecevit
15:30-15:55 Adölesan çağı beslenmesi
Maşallah Baran
15:55-16:15 Soru-Cevap
16:15-16:45 Son Test

Damar erişimi yönetimi kursumuzda hemşireler için, pediatrik olgularda damara erişim yöntemleri olan periferik venöz kateter, periferik yerleşimli santral venöz kateter ve santral venöz kateterlerin yerleştirilme teknikleri yanı sıra enfeksiyöz ve mekanik komplikasyonların tanınması, yönetimi ve tedavisi ile ilgili güncel bilgiler, rehberler eşliğinde katılımcılara anlatılacak, video ve pratik uygulamalarla bu bilgiler desteklenecektir. Kursumuzda sizleri görmekten memnuniyet duyarız.

Kurs Başkanları: Hasan Ağın, İlker Devrim
08:30-09:00 Açılış Konuşması
Hasan Ağın, İlker Devrim
09:00-09:20 Kateter seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar; Hangi kateter ne zaman takılmalı? - Algoritma
Hasan Ağın
09.20-09.40 Periferik venöz kateter erişiminde yenilikler
Aslı Çatıkoğlu, Nimet Gemalmaz
09.40-09.55 Periferik venöz kateter komplikasyonları “Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Tecrübesi”
Hatice Yıldırım Sarı
Nalan Karaoğlan
09.55-10.35 PICC line nasıl takılır, nelere dikkat edilmelidir, komplikasyonları nelerdir? (Video-Anlatımlı)
Ferit Kulalı
10.35-10.50 KAHVE ARASI
10.50-11.20 Santral venöz kateter erişimi; nasıl takılır? (VideoAnlatımlı)
Utku Karaarslan
11.20-11.40 Santral venöz kateter komplikasyonları
İlknur Çağlar
10.40-11.00 Biyofilmler ve kateter enfeksiyonlarında yeri
Zümrüt Sahbudak Bal
11.00-11.20 Katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç açısından önemi
Semra Şen
11.20-11.40 Vakalar eşliğinde kan dolaşımı enfeksiyonları sürveyansı örnekleri
Nuri Bayram
Nevbahar Demiray Yeliz Oruç
11.40-12.00 Kateter enfeksiyonlarında tedavi yaklaşımları / Kateter ne zaman çekilmeli?
Gökhan Ceylan
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.40 Katetere bağlı kan dolaşım enfeksiyonlarını önlemeye yönelik yaklaşımlar “Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Tecrübesi”
İlker Devrim
13.40-14.10 Damariçi ilaç uygulamaları ve infüzyon terapisinde güvenli yaklaşımlar (Kılavuzlar eşliğinde)
Meltem Dirlik
14.10-14.40 "Bundle" Önlem paketi uygulama pratiğinde karşılaşılan sorunlar
Nuriye Turgut
Havva Huyelmas
Selma Uslu
14.45-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.00 Pratik uygulamalar
Meltem Dirlik
Nuriye Turgut
Selma Uslu
Ayşe Betül Olgun
16.00-16.30 Kursun değerlendirilmesi
Kapanış

Uluslararası GİDR Uygulayıcı Eğitimi' adlı kursumuzda katılımcılara Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlgi Ertem ve ekibinin geliştirdiği, temel olarak 0-3 yaş aralığındaki tüm çocukların ifade edici ve alıcı dil, kaba ve ince hareket, ilişki ve oyun alanlarında / bilişsel, hareket ve sosyal-duygusal alanlarda tipik gelişim özelliklerini aile merkezli değerlendirmeye ve çocukların gelişimlerini desteklemeye yarayan bir rehberin uygulayıcı eğitimi verilecektir. Tüm Çocuk Hekimlerine pratikte rehber niteliğinde olacağını düşündüğümüz kursumuzda sizleri görmekten memnuniyet duyarız.

Kurs Başkanı: Zeynep Üstünyurt
Eğitmenler: Mehmet Akif Büyükavcı, Meltem Kıvılcım
08:30-09:00 Kurs öncesi değerlendirme ve tanışma
09.00-09.45 Erken çocukluk döneminde gelişimin önemi, gelişimsel zorlukların sıklığı, nedenleri ve önleyici yaklaşımlar
09.45-10.00 KAHVE ARASI
10.00-10.45 GİDR felsefe ve yapısı, araştırmaları ve dünyada GİDR kullanımı
10.45-11.30 GİDR tekniği, temel ilkeleri, uygulama-1
11.30-12.00 GİDR gelişimi destekleme bölümü
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.15 GİDR yarışması
13.15-14.00 GİDR uygulama, kodlama ve yorumlama-2
14.00-14.45 GİDR sonuçlarının aile ile paylaşılması
14.40-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Özel gereksinimi olan çocuklara yaklaşım ve izlem ilkeleri
15.30-15.45 GİDR erken girişim ve sağaltım uygulamaları
15.45-16.15 Uygulamaların Sunulması
16.15-16.30 GİDR uygulayıcılarının planları
16.30-16.45 Kursun değerlendirilmesi - Kapanış