kurullarKONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Tanju Çelik

KONGRE SEKRETERLERİ

Doç. Dr. Şebnem Çalkavur
Doç. Dr. Rana İşgüder

DÜZENLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Akgün Oral

Prof. Dr. Aycan Ünalp

Uzm. Dr. Ayhan Balım

Prof. Dr. Behzat Özkan

Doç. Dr. Canan Vergin

Doç. Dr. Çiğdem Ecevit

Prof. Dr. Erkin Serdaroğlu

Doç. Dr. Ferah Genel

Doç. Dr. Hasan Ağın

Doç. Dr. Hurşit Apa

Prof. Dr. İlker Devrim

Prof. Dr. Münevver Hoşgör

Prof. Dr. Nejat Sarıosmanoğlu

Doç. Dr. Nida Dinçel

Prof. Dr. Özlem Bekem Soylu

Doç. Dr. Sibel Durak

Doç. Dr. Timur Meşe  • Alfabetik olarak sıralanmıştır.