Bİldİrİ Gönderİmİ


Bildiri Teslim Bilgileri


 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 30 Aralık 2018 Pazar, saat 23:59’dur.
 • Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir
 • Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir
 • Tüm bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre kitapçığında, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır
 • Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Sözlü bildiriler İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi (Ulakbim, ESCI) kongre özel sayısında yayınlanacaktır.
 • Bildiri başvuruları sözel veya poster sunumu olarak iki grup altında yapılacaktır
 • Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildirinin sunuş biçimi (sözel, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir. Bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.
 • Posterlere bildiri sisteminden ulaşılabilecek poster modülünde e-poster olarak sunulacaktır

 • Sunum Hazırlama


 • Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
 •       - E-posta adresi

        - Adres bilgileri

        - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları

 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
 •       - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri

        - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)

        - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, şeklinde olmalıdır.

 • Özet başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir. Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; klinik çalışmalar için amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç; olgu sunumları için giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir (300 kelimeyi geçen sunumlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial -11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanılmaması gerekmektedir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • NOT : Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)